En hälso- & miljöaktivitet för arbetsplatser

Sedan starten år 2000 har vi stimulerat tusentals deltagare till resvanor som är bra för hälsan och miljön. Det som kändes aktuellt när vi startade Göteborgsutmaningen för 20 år sedan är idag ett måste för ett hållbart samhälle och arbetsliv.

Cykelutmaningens målsättning är att stimulera ett beteende som ger en hållbar livsstil ur ett miljöoch hälsoperspektiv för individen, arbetsplatsen och samhället. En tävling där regelbundenhet primeras snarare än vem som cyklar och går längst.

Färdigt koncept

Cykelutmaningen är ett färdigt koncept som kan anpassas och användas på alla arbetsplatser. Som arbetsgivare kan ni köpa deltagarplatser och erbjuda era anställda att delta i tävlingen som en del i ert miljö- och friskvårdsarbete. Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er arbetsplats och lägger upp er arbetsplats i anmälan för att era anställda enkelt ska kunna anmäla sig.

Det kostar 290:- per deltagare, vid köp av över 100 startplatser blir startavgiften 230:-/deltagare (priserna är exklusive moms)

I konceptet ingår:

 • Startgåva
 • Support till deltagarna
 • Informationsmaterial i digitalt och tryck format
 • Egen anmälningslänk
 • Prisbord
 • Tävlingsstatistik
 • Rabatterbjudanden till deltagarna.
 • Uppföljning och utvärdering om deltagarnas resvanemönster

Pristabell

Cykelutmaningen består av tre fristående tävlingsperioder, en anmälan räcker för samtliga perioder. Alla tre tävlingsperioderna ingår i deltagaravgiften. I priset ingår följande:

Paket 1 Vid köp av 4-100 deltagarplatser

290 kr/deltagare ex moms

 • Egen administrationssida för statistik och koldioxidbesparing
 • Egen anmälningslänk för er arbetsplats
 • Deltagarsupport
 • Vinstbord och diplom
 • Tryckt informationsmaterial (vid profilerat material tillkommer extra tryckkostnad)
 • Egen profilerad PDF
 • Samlad faktura
 • Utvärdering
 • Möjlighet till profilerad startgåva
Kontakta oss
Paket 2 Vid köp av 100 - 500 deltagarplatser

230 kr/deltagare ex moms

 • Egen administrationssida för statistik och koldioxidbesparing
 • Egen anmälningslänk för er arbetsplats
 • Deltagarsupport
 • Vinstbord och diplom
 • Digitalt och tryckt informationsmaterial (vid profilerat material tillkommer extra tryckkostnad)
 • Egen profilerad PDF
 • Utvärdering
 • Samlad faktura
 • Möjlighet till profilerad startgåva
Kontakta oss

Arbetsplatser som aktivt arbetar med miljö- och friskvårdsaktiviteter skapar positiva effekter för individen och arbetsplatsen, samtidigt som varumärkets stärks och gör arbetsplatsen attraktiv.

Hälsovinster

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och ett hållbart arbetsliv.
Cykling och gång har många positiva och förebyggande effekter:

• bättre kondition
• ökad förbränning
• bättre sömn
• minskad risk för välfärdssjukdomar
• förebygger mental ohälsa
• förebygger stressrelaterade sjukskrivningar

Skapa en egen aktivitet

Utöver det färdiga tävlingsformatet finns möjligheter att skapa egna tävlingar, event och föreläsningar. Kanske vill ni välja en egen startgåva eller eget prisbord anpassat till er arbetsplats.

Kontakta oss