Ett färdigt koncept

Sedan starten år 2000 har vi stimulerat tusentals deltagare till resvanor som är bra för hälsan och miljön. Det som kändes aktuellt när vi startade Göteborgsutmaningen för 20 år sedan är idag ett måste för ett hållbart samhälle och arbetsliv.

Vår målsättning är att med en tävling stimulera ett beteende som är bra för individen, arbetsplatsen och samhället. Cykelutmaningen är ett färdigt koncept som kan anpassas och användas på alla arbetsplatser.

Köp deltagarplatser

Som arbetsgivare kan ni köpa deltagarplatser och erbjuda era anställda att delta i tävlingen som en del i ert miljö- och friskvårdsarbete. Det går självklart bra att utnyttja sitt friskvårdsbidrag. Tag kontakt med oss, tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er arbetsplats och lägger upp er arbetsplats i anmälan för att era anställda enkelt ska kunna anmäla sig.

Det kostar 290:- per deltagare, vid köp av över 100 startplatser blir startavgiften 230:- per deltagare (priserna är exklusive moms)
Utöver det färdiga tävlingsformatet finns möjligheter att skapa egna tävlingar, event och föreläsningar.

I konceptet ingår:
• Support till deltagarna.
• Prisbord, tävlingsstatistik och rabatterbjudanden till deltagarna.
• Informationsmaterial i digitalt och tryck format.
• Uppföljning och utvärdering om deltagarnas resvanemönster.

EN HÄLSO- OCH MILJÖAKTIVITET FÖR ALLA ARBETSPLATSER

Cykelutmaningens målsättning är att stimulera ett beteende som ger en hållbar livsstil ur ett miljö- och hälsoperspektiv. En tävling där regelbundenhet primeras snarare än vem som cyklar längst. Arbetsplatser som aktivt arbetar med miljö- och friskvårdsaktiviteter skapar positiva effekter för individen och arbetsplatsen, samtidigt som varumärkets stärks och gör arbetsplatsen attraktiv.

När fler väljer att cykla och gå regelbundet vid kortare sträckor gynnar det både individens hälsa, arbetsplatsen och miljön. Det finns stora vinster med att förändra resor som genomförs dagligen som resan till och från jobbet. Störst effekt får förändringen när bilen byts till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik. Om två bilresor i veckan byts mot gång, cykel eller kollektivtrafik ger det bättre luftkvalitet, mindre trängsel och minskat behov av parkeringsplatser.

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och ett hållbart arbetsliv. Cykling och gång har positiva effekter för konditionen, ger ökad förbränning, sänker stresshormoner och ger bättre sömn. Vardagsmotion fungerar även förebyggande mot välfärdssjukdomar och mental ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar. För att skapa ett beteende som bibehålls är det viktigt att individen själv upplever de positiva effekterna av att cykla och gå regelbundet, först då skapas vanor som består.

Pristabell Cykelutmaningen består av tre fristående tävlingsperioder, en anmälan räcker för samtliga perioder. Alla tre tävlingsperioderna ingår i deltagaravgiften.
I priset ingår följande:

Paket 1 Vid köp av 4-100 deltagarplatser

290 kr/deltagare ex moms

 • Egen administrationssida för statistik och koldioxidbesparing
 • Egen anmälningslänk för er arbetsplats
 • Deltagarsupport
 • Vinstbord och diplom
 • Tryckt informationsmaterial (vid profilerat material tillkommer extra tryckkostnad)
 • Egen profilerad PDF
 • Samlad faktura
 • Utvärdering
 • Möjlighet till profilerad startgåva
Kontakta oss
Paket 2 Vid köp av 100 - 500 deltagarplatser

230 kr/deltagare ex moms

 • Egen administrationssida för statistik och koldioxidbesparing
 • Egen anmälningslänk för er arbetsplats
 • Deltagarsupport
 • Vinstbord och diplom
 • Digitalt och tryckt informationsmaterial (vid profilerat material tillkommer extra tryckkostnad)
 • Egen profilerad PDF
 • Utvärdering
 • Samlad faktura
 • Möjlighet till profilerad startgåva
Kontakta oss